SRLK's fiskevand.

Fiskevandet er beliggende tæt ved Hagebro - syd og nord for Sdr. Resen bro. Der er 6 parkeringsmuligheder, 4 på vestsiden (mod Holstebro/Vormstrupvej/Karupvej) samt 2 på østsiden (Mod Viborg/Resen).

Betydninger af signaturer. I tilfælde af uoverstemmelse mellem kort og fiskevandet gælder skiltningen ved fiskevandet. Hvis du opdager uoverensstemmelser er du velkommen til at kontakte webmaster Kim Snejbjerg på 30554939.

  • Rød åbred betyder FORBUDT fiskeri
  • Blå åbred betyder fiskeri tilladt
  • Rød streg over åen betyder fiskestop
  • Grøn streg over åen betyder span

P1-VEST

Det nye stykke længst opstrøms på vestsiden

P1-stykket

P2-VEST

Mejeristykket ved Fårbæk opstrøms Resen bro

P2-stykket

P3-VEST

Stykket ved Resen Bro nedstrøms broen

P3-stykket

P4-VEST

Læskurets stykket med bl.a Møller svingene

P4-stykket

P5-ØST

Det grønne sommerhus på østsiden af åen

P5

P6-ØST

Sommerhus stykket nedstrøms Resenbro

P6-stykket

P7-NYT

Vormstrupvej 500m-1000m nedstrøms halvtaget

Se samlet kort over konsortiets vand herunder

Fra "Jakob's hus" helt oppe ved Nedentorp, ovenfor Fårbæk, slynger åen med utallige sving sig ned gennem Resen naturpark ned til Resen bro. Fra broen har man en god udsigt til konsortiets hytte ("Det røde sommerhus"). Åen slynger sig videre nedstrøms broen, forbi Resens bæks udløb i Karup Å tæt ved sommerhuset, hvor naturen slår over i eng. Det ene sving afløser det andet i dette enestående stykke fiskevand videre ned til stykket ved læskuret. Her møder du de kendte Møller sving, Kassehullet, Pælehullet og Det sorte. Stykket slutter ved Carolines hul (kun på østsiden).

 Du kan klikke på de indsatte felter og se f.eks. P2 og spange.