Det er i Karup Å Sammenslutningen besluttet, at der er obligatorisk fangstindrapportering senest 48 timer efter fangst i Karup Å og tilløb. Dette gælder naturligvis også fangster på Sønder-Resen Lystfiskerkonsortiums fiskevand. Alle fangster skal indrapporteres her på hjemmesiden under fanen fangster eller via Fangstjournalens APP – husk at anføre, at fangsten er gjort på konsortiets fiskevand.