Sønder-Resen Lystfiskerkonsortium har, på linie med de øvrige foreninger i KÅS, med sæsonstart 2017 indført obligatorisk fangstrapportering. Beslutningen er truffet som en naturlig følge af, at der ikke længere elektrofiskes/sættes fisk ud. Det er derfor vigtig, at KÅS kan følge med i havørredbestanden i Karup Å. Dette sker dels ved bestandsanalyser, men også ved at få et mere præcist billede af, hvor mange havørreder der fanges i Karup Å.

!!!!! Fangster skal indrapporteres her !!!!

Det er fortsat muligt at være anonym.

Jeg vil gerne at alle medlemmer og gæstekortfiskere respekterer “obligatorisk” så alle fangster på Sønder-Resen Lystfiskerkonsortiums fiskevand bliver registreret.

På bestyrelsens vegne

Jan Snejbjerg

Formand